ตัวชี้วัดสภาพอากาศ
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

ตัวชี้วัดสภาพอากาศ

ตัวชี้วัดสภาพอากาศ

นอกจากกราฟบารอมิเตอร์แล้ว (ดูที่ การใช้โปรไฟล์บารอมิเตอร์) Suunto Traverse Alpha มีตัวบ่งชี้สภาพอากาศสองแบบ: แนวโน้มสภาพอากาศและเตือนภัยพายุ

ตัวชี้วัดสภาพอากาศจะแสดงเป็นมุมมองในการแสดงเวลา เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้อย่างรวดเร็ว

time weather trend

ตัวชี้วัดสภาพอากาศจะประกอบด้วยเส้นสองเส้นเป็นรูปลูกศร แต่ละเส้นจะแทนช่วงเวลาสามชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงในความกดดันบรรยากาศมากกว่า 2 hPa (0.59 inHg) นานกว่าสามชั่วโมงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางของลูกศร ตัวอย่าง เช่น

weather trend droppingความดันลดลงอย่างหนักในช่วงหกชั่วโมงที่ผ่านมา
weather trend steady risingความดันทรงตัวคงที่ แต่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสามชั่วโมงที่ผ่านมา
weather trend rising droppingความดันเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ลดลงมากในช่วงสามชั่วโมงที่ผ่านมา

เตือนภัยพายุ

การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของความกดดันของบรรยากาศจะหมายถึงพายุกำลังจะมาและคุณควรหาสถานที่หลบ เมื่อเปิดใช้งานการเตือนภัยพายุ Suunto Traverse Alpha จะส่งเสียงเตือนและกะพริบสัญลักษณ์พายุเมื่อความดันลดลง 4 hPa (0.12 inHg) หรือมากกว่าในช่วงระยะเวลา 3 ชั่วโมง

การเตือนภัยพายุจะถูกปิดเป็นค่าเริ่มต้น เปิดได้ในเมนูตัวเลือกภายใต้ GENERAL (ทั่วไป) » Alerts (แจ้งเตือน) » แจ้งเตือนพายุ (แจ้งเตือยพายุ)

หมายเหตุ:

เตือนภัยพายุจะไม่ทำงานหากคุณเปิดใช้งาน โปรไฟล์มิเตอร์วัดความสูงอยู่

เมื่อเสียงสัญญาณเตือนพายุดังขึ้น ให้กดปุ่มใดๆ เพื่อปิดเสียง หากไม่มีการกดปุ่มใดๆ สัญญาณจะดังซ้ำอีกครั้งหลังจากห้านาที สัญลักษณ์พายุยังคงอยู่บนจอแสดงผล จนกว่าสภาพอากาศจะเสถียร (ความดันลดลงช้าๆ)

รอบพิเศษ (เรียกว่า 'เตือนภัยพายุ') จะถูกสร้างขึ้นเมื่อการเตือนภัยพายุเกิดขึ้นขณะบันทึกกิจกรรม