Mga alerto ng pagsikat at paglubog ng araw
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha Gabay ng Gumagamit - 2.0

Mga alerto ng pagsikat at paglubog ng araw

Mga alerto ng pagsikat at paglubog ng araw

Bilang karagdagan sa mga oras ng pagsikat at paglubog ng araw na maaari mong i-view sa iba't ibang display sa Traverse Alpha, maaari kang magtakda ng partikular na mga alerto ng pagsikat at paglubog ng araw upang tulungang orasan ang iyong mga aktibidad sa iyong mga paglalakbay. Maaari kang magtakda ng magkahiwalay na mga alerto para sa pagsikat at paglubog ng araw sa menu ng mga opsyon sa ilalim ng General (Pangkalahatan) » Alerts (Mga Alerto). I-on/i-off ang bawat alarma at itakda kung ilang minuto bago ang event dapat tumunog ang alarma.