Как работи "Алти и Баро"

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Как работи "Алти и Баро"

За да получавате правилни отчитания в режим ALTI & BARO (АЛТИ И БАРО), е важно да разберете как Product name изчислява надморската височина и въздушното налягане при морско равнище. Product name постоянно измерва абсолютното въздушно налягане. Въз основа на това измерване и референтните стойности той изчислява надморската височина или въздушното налягане при морско равнище.

ВНИМАНИЕ:

Пазете областта около сензора чиста от кал и пясък. Никога не поставяйте нищо в отворите на сензора.

altibaro sensor