CE
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Gebruikershandleiding - 2.0

Table of Content

CE

Suunto Oy verklaart hierbij dat deze polscomputer voldoet aan de wezenlijke vereisten en overige relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.