Plávanie v bazéne

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.0

Table of Content

Plávanie v bazéne

Plávanie v bazéne

Pri používaní režimu plávania v bazéne zariadenie Suunto Ambit2 meria vašu rýchlosť plávania podľa dĺžky bazénu. Pri každej dĺžke bazéna sa vytvorí medzičas, ktorý je na webe Movescount zobrazený ako súčasť záznamu.

Postup zaznamenávania údajov o plávaní v bazéne:

  1. Stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
  2. Stlačením tlačidla Next otvorte položku Exercise (Cvičenie).
  3. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Pool swimming (Plávanie v bazéne) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  4. Vyberte veľkosť bazéna. Dĺžku bazéna môžete vybrať z vopred definovaných hodnôt alebo vyberte možnosť vlastný a zadajte dĺžku bazéna. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock prechádzajte možnosťami a tlačidlom Next vyberte hodnotu.
  5. Stlačením Start Stop zahájite zaznamenávanie plávania.

indoor swimming