โหมดกีฬา

Suunto Ambit2 คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

โหมดกีฬา

โหมดกีฬา

ใช้โหมดกีฬาเพื่อบันทึกการออกกำลังและดูข้อมูลหลากหลายขณะออกกำลังกาย

คุณสามารถเข้าไปยังโหมดกีฬาได้โดยกดปุ่ม Start Stop (เริ่ม หยุด) จากโหมด Time (เวลา) หรือ Alti & Baro (ความสูงและความกดอากาศ) หรือในโหมด Compass (เข็มทิศ) หลังจากได้ปรับเทียบเข็มทิศแล้ว

using exercise modes AMBIT2