Paggamit sa mga sport mode

Suunto Ambit2 Gabay ng Gumagamit - 2.0

Table of Content

Paggamit sa mga sport mode

Paggamit sa mga sport mode

Gamitin ang mga sport mode para i-record ang mga log ng ehersisyo at tingnan ang iba't ibang impormasyon habang ikaw ay nag-eehersisyo.

Maaari mong ma-access ang mga sport na mode sa pamamagitan ng pagpindot sa Start Stop sa Time o Alti & Baro na mode, o sa Compass na mode pagkatapos ma-calibrate ang compass.

using exercise modes AMBIT2