Синхронизация на часа с GPS

Suunto Ambit2 R Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Синхронизация на часа с GPS

Синхронизацията на часа с GPS коригира разминаването между вашия Product name и часа според GPS. Синхронизирането на часа с GPS автоматично коригира часа веднъж дневно, или след като сте нагласили часа ръчно. Двойното време също се коригира.

бележка:

Синхронизирането на часа с GPS коригира минутите и секундите, но не и часовете.

бележка:

Синхронизирането на часа с GPS коригира времето до точност, ако разминаването е с по-малко от 7,5 минути. Ако часът се разминава с повече от това, синхронизирането на часа с GPS го коригира до най-близките 15 минути.

По подразбиране синхронизирането на часа с GPS е активирано. За да го деактивирате:

  1. В менюто с опции отидете в general (общи), след което в Time/date (Час/дата) и Alarm (Аларма).
  2. Включете или изключете алармата със Start Stop или Light Lock. Потвърдете с Next.
  3. Върнете се към настройките с Back Lap, или задръжта Next натиснат, за да излезете от менюто с опции.

setting GPS timekeeping