Сдвояване с POD/колан за сърдечен ритъм

Suunto Ambit2 R Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Сдвояване с POD/колан за сърдечен ритъм

Сдвояване с POD/колан за сърдечен ритъм

Сдвоете своя Product name с опционален колан за сърдечен ритъм или POD за крак от Suunto, за да получавате допълнителна информация за скорост, разстояние и ритъм по време на тренировка. Могат да се използват и други ANT+ колани за сърдечен ритъм или POD-ове за крака. Посетете www.thisisant.com/directory за списък на съвместимите продукти ANT+.

Коланът за сърдечен ритъм и/или POD-а, включени в пакета с вашия Product name, вече са сдвоени. Сдвояването е необходимо, само ако искате да използвате нов колан за сърдечен ритъм или POD с часовника.

За сдвояване с POD/колан за сърдечен ритъм:

 1. Активирайте POD-а/колана за сърдечен ритъм:
 2. Колан за сърдечен ритъм навлажнете контактните повърхности и си сложете колана.
 3. POD за крак: разтръскайте за кратко или ударете петата на крака с POD-а в земята.
 4. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 5. Превъртете до Pair (Сдвояване) с Light Lock и изберете с Next.
 6. Превъртайте опциите за аксесоари със Start Stop и Light Lock.
 7. Натиснете Next, за да изберете POD или колан за сърдечен ритъм, и започнете сдвояването.
 8. Дръжте своя Product name близо до POD-а/колана (<30 см) и изчакайте часовниика да ви уведоми, че сдвояването с POD-а/колана е извършено. Ако сдвояването е неуспешно, натиснете Start Stop, за да опитате отново, или Light Lock, за да се върнете към настройката за сдвояване.

pairing pod AMBIT2 R

подшушвам:

Можете също така да активирате колана за сърдечен ритъм, като го навлажните и притиснете двете електродни контактни повърхности.

Отстраняване на проблеми: Сдвояването с колана за сърдечен ритъм е неуспешно

Ако сдвояването с колана за сърдечен ритъм е неуспешно, пробвайте следното:

 • Проверете дали ремъкът е свързан към модула.
 • Проверете дали носите колана за сърдечен ритъм правилно (вижте Поставяне на колан за сърдечен ритъм).
 • Проверете дали електродните контактни повърхности на колана за сърдечен ритъм са влажни.

За повече информация относно сдвояване с POD-ове вижте потребителските ръководства на самите POD-ове.