การใช้เข็มทิศแบบ 3D มิติ

Suunto Ambit2 R คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การใช้เข็มทิศแบบ 3D มิติ

การใช้เข็มทิศแบบ 3D มิติ

Suunto Ambit2 R มีเข็มทิศ 3 มิติที่ช่วยให้คุณสามารถปรับทิศทางตัวเองให้สัมพันธ์กับทิศเหนือแม่เหล็ก การชดเชยความลาดเอียงของเข็มทิศจะช่วยให้คุณอ่านค่าได้ถูกต้องแม้ว่าเข็มทิศไม่ได้อยู่ในระนาบแนวนอน

ต้องมีการเปิดใช้งานการแสดงผลเข็มทิศชั่วคราว

เพื่อเปิดใช้งานเข็มทิศ:

  1. ขณะอยู่ในโหมดกีฬา กดปุ่ม Next ค้างไว้เพื่อเข้าใช้งานเมนูตัวเลือก
  2. เลื่อนไปที่ Activate ด้วยปุ่ม Light Lock และเลือกด้วยปุ่ม Next
  3. เลื่อนไปที่ Compass ด้วยปุ่ม Start Stop และเลือกด้วยปุ่ม Next

โหมด compass (เข็มทิศ) ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

  • แถวกลาง: หัวเรื่องสำหรับเข็มทิศระบุเป็นองศา
  • แถวล่าง: สลับระหว่างหัวเรื่องปัจจุบันแบบทิศหลัก (N, S, W, E) และทิศย่อย (NE, NW, SE, SW) เวลาและมุมมองเปล่าโดยใช้ปุ่ม View (ดู)

compass mode

เข็มทิศจะสลับตัวเองไปเป็นโหมดประหยัดไฟหลังจาก 1 นาที การเปิดใช้งานใหม่ด้วยปุ่ม Start Stop

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้เข็มทิศระหว่างการออกกำลัง โปรดดูที่ การใช้เข็มทิศขณะออกกำลังกาย