Pag-a-adjust sa mga setting

Suunto Ambit2 R Gabay ng Gumagamit - 2.0

Pag-a-adjust sa mga setting

Pag-a-adjust sa mga setting

Para pumunta at i-adjust ang mga setting:

 1. Pindutin nang matagal ang Nextupang makapasok sa menu ng mga opsyon.
 2. Mag-scroll sa menu gamit ang Start Stop at Light Lock.
 3. Pindutin ang Next para maglagay ng setting.
 4. Pindutin ang Start Stop at Light Lock para i-adjust ang mga setting.
 5. Pindutin ang Back Lap para bumalik sa nakaraang view sa mga setting, o pindutin nang matagal ang Next para lumabas sa menu ng mga opsyon.

adjusting settings Ambit2

Maaari mong ma-access ang mga sumusunod na setting:

Personal

 • Taon ng kapanganakan
 • Timbang
 • Max na HR
 • Kasarian

PangkalahatangMga Format

 • Wika
 • Unit system
  • Metric
  • Imperial
  • Advanced (Advanced): Hinahayaan kang mag-customize ng pinaghalong setting na imperial at metric ayon sa gusto mo sa Movescount.
 • Position format (Format ng posisyon):
  • WGS84 Hd.d°
  • WGS84 Hd°m.m'
  • WGS84 Hd°m's.s
  • UTM
  • MGRS
  • British (BNG)
  • Finnish (ETRS-TM35FIN)
  • Finnish (KKJ)
  • Irish (IG)
  • Swedish (RT90)
  • Swiss (CH1903)
  • UTM NAD27 Alaska
  • UTM NAD27 Conus
  • UTM NAD83
  • NZTM2000
 • Time format (Format ng oras): 12 h o 24 h
 • Date format (Format ng petsa): dd.mm.yy, mm/dd/yy

Oras/petsa

 • GPS timekeeping (Pag-ooras ng GPS): naka-on o naka-off
 • Dual time (Dalawahang oras): mga oras at minuto
 • Alarm (Alarma): naka-on/naka-off, mga oras at minuto
 • Time (Oras): mga oras at minuto
 • Date (Petsa): taon, buwan, araw

Mga tone/display

 • Invert display (Baligtarin ang display): binabaligtad ang kulay ng display
 • Button lock
  • Time mode lock (Lock ng time mode): Button lock sa Time mode.
   • Actions only (Mga Aksyon lang): Naka-lock ang mga menu na magsimula at mga opsyon.
   • All buttons (Lahat ng button): Naka-lock lahat ng mga button. Maaaring i-activate ang backlight sa Night (Gabi) na mode.
  • Sport mode lock (Lock ng sport mode): Button lock sa mga sport mode.
   • Actions only (Mga Aksyon lang): Ang Start Stop, Back Lap at ang mga menu ng opsyon ay naka-lock sa panahon ng ehersisyo.
   • All buttons (Lahat ng button): Naka-lock lahat ng mga button. Maaaring i-activate ang backlight sa Night (Gabi) na mode.
 • Tones (Mga tone):
  • All on (Lahat naka-on): naka-activate ang button ng mga tone at system
  • Buttons Off (Naka-off ang mga Button): mga system tone lang ang naka-activate
  • All off (Lahat naka-off): naka-off ang lahat ng mga tone
 • Backlight (Backlight): Mode (Mode):

  • Normal (Normal): Naka-on ang backlight ng ilang segundo kapag pinindot mo ang Light Lock at kapag tumunog ang alarma.
  • Off (Naka-off): Ang backlight ay hindi gagana sa pamamagitan ng pagpindot ng button o kapag tumunog ang alarma.
  • Night (Gabi): Pagaganahin ang backlight nang ilang segundo kapag pinindot mo ang anumang button at kapag tumunog ang alarma. Gamit ang Night (Gabi) na mode ay lubhang nakakabawas sa tagal ng baterya.
  • Toogle (Magpapalit-palit): Gagana ang backlight kapag pinindot mo ang Light Lock. Mananatili itong naka-on hanggang sa pindutin mo ulit ang Light Lock.

  • Brightness (Liwanag): I-adjust ang liwanag ng backlight (naka-porsiyento).

 • Display contrast (Contrast ng display): I-adjust ang contrast ng display (naka-porsiyento).

Compass

 • Calibration (Pagka-calibrate): Simulan ang pagka-calibrate sa compass.
 • Declination (Deklinasyon): I-set ang value ng deklinasyon ng compass.

Mapa

 • Oryentasyon
  • Heading up (Pataas ang heading): Ipinapakita ang naka-zoom in na mapa nang nakaturo ang heading paitaas.
  • North up (Pataas ang hilaga): Ipinapakita ang naka-zoom in na mapa nang nakaturo ang hilaga paitaas.
PAALALA:

Ang alarma ay tutunog kahit naka-off ang lahat ng tone.

I-pair

 • HR belt (HR belt): I-pair ang HR belt.
 • Foot POD (Foot POD): Mag-pair ng isang Foot POD