Pagpapalit ng baterya ng HR belt

Suunto Ambit2 R Gabay ng Gumagamit - 2.0