Lisasuvandid sportimisrežiimides

Suunto Ambit2 S Kasutusjuhend - 2.0

Lisasuvandid sportimisrežiimides

Treeningu ajal lisasuvandite kasutamiseks hoidke sportimisrežiimis all nuppu Next.

additional options

 • Valige Navigation (navigeerimine), et kasutada järgmisi suvandeid.

  • Valige Track back (rada tagasi), et treeningu mis tahes punktis marsruudil tagasi liikuda.
  • Treeningu lähtepunkti tagasi navigeerimiseks valige Find back (leia tagasitee).
  • Praeguse asukoha koordinaatide kontrollimiseks või huvipakkuva kohana salvestamiseks valige Location (asukoht).
  • Mõne huvipakkuva koha juurde navigeerimiseks valige POIs (huvipakkuvad kohad).
  • Marsruudi navigeerimiseks valige Routes (marsruudid).
  • GPS-andmetega ühe oma salvestatud logi marsruudi navigeerimiseks valige Logbook (Logiraamat).
 • Valige Activate (aktiveerimine), et järgmisi funktsioone sisse või välja lülitada.

  • Intervallitaimeri aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Interval off/on (intervall väljas/sees). Intervallitaimeri saab lisada Movescountis kohandatud sportimisrežiimidele. Lisateave: Intervallitaimeri kasutamine.
  • Automaatse peatamise aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige automaatne peatamine väljas/sees.
  • Automaatse peatamise aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Autoscroll off/on (automaatne peatamine väljas/sees).
  • Pulsi piirmäärade sisse- või väljalülitamiseks valige HR limits off/on (pulsi piirmäärad väljas/sees). Pulsi piirmäärad saab määrata Movescountis.
  • Kompassi aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Compass off/on (kompass väljas/sees). Kui kompass on treeningu ajal aktiveeritud, kuvatakse seda sportimisrežiimi järel lisakuval.