FusedSpeed

Suunto Ambit2 S Používateľská príručka - 2.0

FusedSpeed

FusedSpeed

FusedSpeedTM je jedinečná kombinácia údajov z GPS a zápästného snímača zrýchlenia pre presnejšie zistenie rýchlosti behania. Signál GPS sa adaptabilne filtruje podľa zrýchlenia zápästia, čo prináša presnejšie údaje pri ustálenej rýchlosti behania a rýchlejšiu odozvu na zmeny rýchlosti.

FusedSpeed Ambit2

FusedSpeedTM najviac využijete, ak pri tréningu potrebujete veľmi rýchle reakcie na zmeny rýchlosti, napríklad pri behaní v nerovnom teréne alebo pri intervalovom tréningu. Ak na chvíľu stratíte signál GPS, napríklad ak vám signál blokuje vysoká budova, zariadenie Suunto Ambit2 S môže pokračovať v meraní presnej rýchlosti pomocou GPS kalibrovaného akcelerometra.

FusedSpeed2 Ambit2

POZNÁMKA:

FusedSpeedTM je určená na behanie a iné podobné druhy aktivít.

TIP:

Ak chcete získať najpresnejšie namerané hodnoty s funkciou FusedSpeedTM, v prípade potreby sa nakrátko pozrite na zariadenie. Držanie hodiniek pred sebou bez pohybu znižuje presnosť.

FusedSpeedTM sa aktivuje automaticky v týchto športových režimoch:

  • beh
  • terénny beh
  • šliapací bicykel
  • orientačný beh
  • atletika
  • flórbal
  • futbal