Používanie športových režimov

Suunto Ambit2 S Používateľská príručka - 2.0

Používanie športových režimov

Používanie športových režimov

Športové režimy používajte na záznam záznamov cvičenia a zobrazovanie rôznych informácií počas cvičenia.

K športovým režimom máte prístup po stlačení Start Stop v režimoch Čas a Kompas.

using exercise modes AMBIT2 S