Výmena batérie v hrudnom páse

Suunto Ambit2 S Používateľská príručka - 2.0

Výmena batérie v hrudnom páse

Batériu vymeňte podľa nasledujúceho obrázka:

replace comfort belt battery