การปรับเทียบ power POD และความลาดชัน

Suunto Ambit2 S คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การปรับเทียบ power POD และความลาดชัน

Suunto Ambit2 S จะปรับเทียบ power POD อัตโนมัติเมื่อพบ POD หรือสามารถปรับเทียบ power POD ได้เองทุกเมื่อระหว่างออกกำลังกาย

การปรับเทียบ power POD ด้วยตัวเอง:

 1. ขณะอยู่ในโหมด sport กดปุ่ม Next ค้างไว้เพื่อเข้าใช้งานเมนูตัวเลือก
 2. หยุดปั่นและยกเท้าจากแป้นเหยียบ
 3. เลื่อนไปที่ Calibrate Power POD (ปรับเทียบ Power POD) ด้วย Light Lock (ล็อกแสง) และเลือกรายการโดยใช้ปุ่ม Next (ถัดไป)

bike power POD calibration

Suunto Ambit2 S จะเริ่มปรับเทียบ POD และแจ้งให้ทราบว่าการปรับเทียบเสร็จสิ้นหรือล้มเหลว แถวการแสดงผลด้านล่างแสดงความถี่ปัจจุบันที่ใช้กับ power POD ความถี่ก่อนหน้าจะปรากฏขึ้นในวงเล็บ

calibration ongoing Ambit2

หาก power POD ของคุณมีคุณสมบัติปรับศูนย์อัตโนมัติ คุณสามารถเปิด/ปิดฟังก์ชันนี้ได้จาก Suunto Ambit2 S

การเปิดปิดระบบปรับศูนย์อัตโนมัติ:

 1. หลังจากปรับเทียบเสร็จสิ้น กดที่ Start Stop (เริ่ม หยุด)
 2. ปรับศูนย์อัตโนมัติจากค่า On/Off (เปิด/ปิด) ผ่านปุ่ม Light Lock (ล็อกแสง) และตอบรับโดยกดปุ่ม Next (ถัดไป)
 3. รอจนกระทั่งการตั้งค่าเสร็จสิ้น
 4. ทวนซ้ำขั้นตอนหากการตั้งค่าล้มเหลวหรือ power POD ขาดหาย

set auto zero

คุณสามารถปรับเทียบความลาดชันของ power POD ที่ใช้ความถี่แรงบิดข้อเหวี่ยง (CTF)

การปรับเทียบความลาดชัน:

 1. หลังจากปรับเทียบ power POD เสร็จสิ้น กด Start Stop (เริ่ม หยุด)
 2. ตั้งค่าให้ถูกต้องตามคู่มือ power POD ของคุณโดยใช้ปุ่ม Light Lock (ล็อกแสง) และตอบรับผ่านปุ่ม Next (ถัดไป)
 3. รอจนกระทั่งการตั้งค่าเสร็จสิ้น
 4. ทวนซ้ำขั้นตอนหากการตั้งค่าล้มเหลวหรือ power POD ขาดหาย

calibrate slope