Autopause

Suunto Ambit3 Peak Gabay ng Gumagamit - 2.4

Autopause

AutopausePino-pause ng (autopause) ang pagre-record ng pag-eehersisyo mo kapag mas mabagal sa 2 km/h (1.2 mph) ang iyong bilis. Kapag mas bumilis ka pa kaysa sa 3 km/h (1.9 mph), awtomatikong magpapatuloy ang pagre-record.

Maaari mong i-on/i-off ang Autopause(Autopause) para sa bawat sport mode sa Movescount, sa ilalim ng mga advanced na setting para sa sport mode.

Maaari mo ring i-on-i-off ang Autopause(Autopause) habang nag-eehersisyo nang walang anumang epekto sa iyong mga setting sa Movescount.

Para i-on/i-off ang Autopause(Autopause) sa panahon ng pag-eehersisyo:

  1. Habang nasa isang sport mode ka, pindutin nang matagal ang Next para mapuntahan ang menu ng mga opsyon.
  2. Mag-scroll sa Activate(Aktibo) gamit ang Light Lock at piliin gamit ang Next.
  3. Mag-scroll sa Autopause(Autopause) gamit ang Start Stop at piliin gamit ang Next.
  4. Magpapalit-palit sa i-on/i-off gamit ang Start Stop o Light Lock.
  5. Pindutin nang matagal ang Next para lumabas.