แทร็คย้อนกลับ

Suunto Ambit3 Run คู่มือการใช้งาน - 2.4

Table of Content

แทร็คย้อนกลับ

ใน Track back(Track back) คุณสามารถย้อนเส้นทางเดิมของคุณจากจุดใดก็ได้ในระหว่างการออกกำลังกาย Suunto Ambit3 Run การสร้างจุดอ้างอิงเพื่อเป็นการนำคุณกลับสู่จุดเริ่มต้น

เพื่อแทร็คย้อนกลับขณะออกกำลัง:

  1. ขณะอยู่ในโหมด sport ที่เปิดใช้งาน GPS กดปุ่ม Next ค้างไว้เพื่อเข้าเมนูตัวเลือก
  2. กด Next เพื่อเลือก Navigation(Navigation)
  3. เลื่อนไปที่ Track back(Track back) ด้วย Start Stop และเลือกด้วย Next.

ตอนนี้คุณสามารถนำทางกลับไปในทางเดิมขณะที่ใช้เส้นทางนำทาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของการนำทางตามเส้นทาง ดูที่ การนำทางตามเส้นทาง

Track back(Track back) ยังสามารถใช้งานได้จากบันทึกด้วยการออกกำลังที่มีข้อมูล GPS รวมอยู่ด้วย ทำตามขั้นตอนเดิมเหมือนใน การนำทางตามเส้นทาง เลื่อนไปที่ Logbook(Logbook) แทน Routes(Routes) และเลือกบันทึกเพื่อเริ่มการนำทาง