การหาทางกลับ (Find back)

Suunto Ambit3 Sport คู่มือการใช้งาน - 2.4

Table of Content

การหาทางกลับ (Find back)

Suunto Ambit3 Sport อุปกรณ์จะบันทึกจุดเริ่มต้นการออกกำลังกายของคุณ หากเปิดใช้งาน GPS Suunto Ambit3 Sport สามารถนำทางคุณตรงกลับไปยังจุดเริ่มต้น (หรือไปยังตำแหน่งที่ค่า GPS กำหนด) ได้ด้วย Find back

เพื่อค้นหาทางกลับ:

  1. ขณะอยู่ในโหมด sport กดปุ่ม Next ค้างไว้เพื่อเข้าใช้งานเมนูตัวเลือก
  2. กดปุ่ม Next เพื่อเลือก navigation(navigation)
  3. เลื่อนไปที่ Find back(Find back) ด้วย Start Stop และเลือกด้วย Next การนำทางจะแสดงเป็นจอแสดงผลสุดท้ายในโหมด sport ที่เลือก