Избиране на интервал на записване

Suunto Essential Потребителско ръководство -

Table of Content

Избиране на интервал на записване

Можете да изберете интервал на записване от rec interval в Menu.

Можете да избирате между пет интервала на записване:

  • 1 секунда
  • 5 секунди
  • 10 секунди
  • 30 секунди
  • 60 секунди

Когато разглеждате интервалите, наличното време на записване е показано в долната част на дисплея.

За да изберете интервал на записване:

  1. В memory, изберете rec interval.
  2. Изберете интервал на записване, като използвате + и - Light.
подшушвам:

Краткотрайни дейности с бързи смени на височината е по-добре да се записват с по-бърз интервал на записване (напр. спускане със ски). От друга страна, по-продължителните дейности с бавни промени във височината е по-добре да се записват с по-бавен интервал на записване (напр. преход).