Batterij vervangen

Suunto Essentieel Gebruikershandleiding -

Batterij vervangen

OPMERKING:

Om het risico op brand of brandwonden te verminderen, mag u gebruikte batterijen niet pletten, doorprikken of in vuur of water weggooien. Gebruikte batterijen moeten op de juiste wijze worden gerecycled of weggegooid.

OPMERKING:

Als de draden van het lid van het batterijvak zijn beschadigd, dient u uw apparaat voor onderhoud naar een bevoegde Suunto-vertegenwoordiger te sturen.

OPMERKING:

U moet gebruik maken van originele batterijvervangings- of bandkits van Suunto indien beschikbaar voor uw apparaat. Dergelijke kits worden geleverd door de Suunto-webshop en enkele geauthoriseerde Suunto-dealers. Ondeugdelijke vervanging van de batterij en/of het niet gebruiken van deze kits kan uw garantie in gevaar brengen.

Changing battery