การเปลี่ยนแบตเตอรี่

Suunto Essential คู่มือการใช้งาน -

Table of Content

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

หมายเหตุ:

เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ หรือการถูกไฟลวก อย่ากระแทก เจาะ หรือทิ้งแบตเตอรี่ลงในไฟหรือน้ำ รีไซเคิลหรือทิ้งแบตเตอรี่ใช้แล้วให้ถูกต้อง

หมายเหตุ:

ถ้าสปริงของฝาปิดรางแบตเตอรี่เสียหาย กรุณาส่งอุปกรณ์ของคุณมาที่ตัวแทนจำหน่าย Suunto ที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอรับบริการ

หมายเหตุ:

คุณต้องใช้อะไหล่แบตเตอรี่และชุดสายคาดของแท้ ถ้ามีให้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ ชุดอะไหล่มีจัดจำหน่ายที่ร้านค้าบนเว็บของ Suunto และผู้จัดจำหน่ายของ Suunto ที่ได้รับอนุญาต การไม่ใช้ชุดเครื่องมือนี้และการเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างไม่ระมัดระวังอาจมีผลให้การรับประกันเป็นโมฆะ

Changing battery