Achtergrondverlichting

Suunto Kailash Gebruikershandleiding - 2.0

Achtergrondverlichting

Achtergrondverlichting

Suunto Kailash heeft de normale achtergrondverlichting en een extra sterke achtergrondverlichting die als zaklamp kan worden gebruikt (zie Zaklamp).

Om de achtergrondverlichting te activeren houdt u de onderste knop ingedrukt totdat het achtergrondlicht aan gaat.

De achtergrondverlichting heeft drie standen die kunnen worden gewijzigd in de menu-opties, onder ALGEMEEN » Display » Modus achtergrondverlichting.

  • Nacht: De achtergrondverlichting kan met elke knop ingeschakeld worden door deze gedurende 8 seconden ingedrukt te houden.
  • Normaal (standaard): Met het lang ingedrukt houden van een knop kan de achtergrondverlichting gedurende 8 seconden worden ingeschakeld.
  • Wisselen: Lang indrukken van een knop activeert de achtergrondverlichting en dit blijft aan tot de onderste knop weer wordt ingedrukt.
  • Uit: Geen achtergrondverlichting.

De helderheid van de achtergrondverlichting kan worden aangepast in de menu-opties, onderALGEMEEN » Display» Intensiteit achtergrondverlichting.