Kontrast displeja
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Kontrast displeja

Kontrast displeja

Kontrast displeja je predvolene 50 %. Túto hodnotu možno nastaviť v rozmedzí od 0 % do 100 % v položke GENERAL (VŠEOBECNÉ) » Display (Displej) » Display contrast (Kontrast displeja).