สมุดบันทึก 7R

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

สมุดบันทึก 7R

กดปุ่ม 7R เพื่อดูสถิติการผจญภัยล่าสุดของคุณ สรุปสถิติจะรวมข้อมูลต่อไปนี้

  • เมืองที่ไปมา: ต้องมีจำนวนก้าว 1,000 ก้าวในเมืองเดียวกัน จึงจะถือว่าเป็นเมืองที่ไปมาแล้ว
  • ประเทศที่ไปมา: ต้องมีจำนวนก้าว 1,000 ก้าว จึงจะถือว่าว่าเป็นประเทศที่ไปมาแล้ว
  • เวลารวมในเมืองปัจจุบัน
  • วันเดินทางสำหรับปี*: เฉพาะวันเต็มวันที่เดินทางเป็นระยะทางมากกว่า 75 กม. (47 ไมล์) จากตำแหน่งบ้าน
  • ระยะทางเดินทางรวม*: รวมระยะทางที่เดินทาง ไม่รวมการเดินทางภายในระยะ 75 กิโลเมตร (47 ไมล์) จากตำแหน่งบ้าน
  • ระยะทางที่ไกลที่สุดจากบ้าน*
  • จำนวนก้าวเฉลียต่อวัน: ค่าเฉลี่ย 30 วันซึ่งคำนวณโดยใช้วันที่มีการเดินมากกว่า 1,000 ก้าว

* ต้องกำหนดตำแหน่งบ้านไว้ก่อน โปรดดู ตำแหน่งบ้าน

เรียกดูสถิติโดยใช้ปุ่ม 7R หรือปุ่มล่าง

7Rlogbook

นอกจากจำนวนประเทศและเมืองที่เคยไปมาแล้ว คุณยังดูชื่อสถานที่ที่เคยไปมาแล้วได้ด้วย

  1. ขณะอยู่ในมุมมองประเทศหรือเมืองที่ไปมาแล้ว กดปุ่ม 7R ค้างเพื่อเข้าสู่รายการรายชื่อ
  2. เลื่อนรายการโดยกดปุ่ม 7R และปุ่มล่าง
  3. กดปุ่มกลางเพื่อออกจากรายการ
หมายเหตุ:

Suunto Kailash ใช้ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ GeoNames ภายใต้การอนุญาต Creative Commons Attribution 3.0 ฐานข้อมูลใน Suunto Kailash ประกอบด้วยสถานที่ที่ได้รับความนิยมกว่า 6,000 แห่งทั่วโลก เกณฑ์การคัดเลือกจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศและใช้ขนาดทางภูมิศาสตร์และประชากรของแต่ละประเทศในการพิจารณา