แบตเตอรี่

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

แบตเตอรี่

เมื่อระดับแบตเตอรี่เหลือ 10% คุณจะได้รับป๊อปอัพแจ้งให้ทราบว่าถึงระดับต่ำ

เมื่อระดับแบตเตอรี่ลดลงต่ำมาก คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ทำการชาร์จ

ณ จุดนี้ที่ไอคอนแบตเตอรี่ที่ด้านล่างของมุมมองเวลาจะเริ่มกระพริบ คุณลักษณะการนำทางและการเชื่อมต่อจะถูกปิดโดยอัตโนมัติจนกว่านาฬิกาจะได้รับการชาร์จ

การชาร์จนาฬิกาทำได้โดยต่อสายให้กับนาฬิกาและเสียบปลาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือแท่นชาร์จ

connect USBcable Kailash

ระยะเวลาในการชาร์จครั้งหนึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการที่ Suunto Kailash ถูกนำมาใช้และในสภาวะใด เช่น ขณะอุณหภูมิต่ำ จะลดระยะเวลาของการชาร์จหนึ่งครั้ง ตามปกติ ความจุของแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

หมายเหตุ:

ในกรณีที่มีความผิดปกติของการลดความจุลงอันเนื่องมาจากแบตเตอรี่มีข้อบกพร่อง การรับประกันของ Suunto จะครอบคลุมถึงเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นเวลาหนึ่งปีหรือการชาร์จสูงสุด 300 ครั้งแล้วแต่ว่าจะถึงส่วนไหนก่อน