Birimler
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Kullanım Kılavuzu - 2.0

Birimler

Birimler metrik veya İngiliz ölçü sisteminde görüntülenir. Birim sistemi seçenekler menüsünde GENERAL (GENEL) » Formats (Biçimler) » Birim sistemi (Birim sistemi) altında değiştirilebilir.