Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Характеристики - Режим „Не безпокой”

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Режим „Не безпокой”

Режимът „Не безпокой” е настройка за заглушаване на всички звуци и вибрации на часовнника, много полезна, когато например го носите в театър или друга обстановка, в която искате да работи, както обикновено, но без да издава звуци.

За да включите режим „Не безпокой”:

  1. От циферблата на часовника натиснете и задръжте средния бутон, за да отворите менюто за преки пътища.
  2. Натиснете средния бутон, за да активирате режим „Не безпокой".

В този режим натиснете който и да е бутон, за да активирате екрана. Когато екранът се включи, натиснете горния десен бутон, за да изключите режим „Не безпокой".

Ако сте настроили будилника, той ще се активира, както обикновено, и ще деактивира режим „Не безпокой", освен ако не включите режим на дрямка.