Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Характеристики - Връщане
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Връщане

Ако използвате GPS, докато записвате дейност, Suunto Spartan Trainer Wrist HR автоматично записва стартовата точка на вашето упражнение. С функцията Find back (Връщане) Suunto Spartan Trainer Wrist HR може да ви насочва директно към стартовата ви точка.

За да стартирате връщане:

  1. Докато записвате дейност, натиснете средния бутон, докато достигнете екрана за навигация.
  2. Натиснете долния десен бутон, за да отворите менюто с бутони за бърз достъп.
  3. Превъртете до Find back (Връщане) и натиснете средния бутон, за да изберете.
  4. Натиснете долния ляв бутон, за да излезете и да се върнете в екрана за навигация.

Насоките за навигация се показват като последен дисплей в избрания спортен режим.