Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Funkcie - Presnost GPS a úspora energie

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

Presnost GPS a úspora energie

Presnost GPS a úspora energie

Interval zistovania polohy GPS stanovuje presnost vašej trasy. Cím je interval medzi zistovaniami kratší, tým je lepšia presnost trasy. Pri zaznamenávaní tréningu sa každé zistovanie GPS zaznamenáva do vášho záznamníka.

Zistovanie GPS priamo ovplyvnuje aj výdrž batérie. Znížením presnosti GPS môžete predlžit výdrž batérie vašich hodiniek.

Možnosti presnosti GPS sú:

  • Best (Najlepšia): zistovanie približne raz za 1 s
  • Good (Dobrá): zistovanie približne raz za 20 s
  • OK: zistovanie približne raz za 60 s

Presnost GPS možno zmenit v možnostiach športov v hodinkách alebo v rozšírených možnostiach pre športový režim na internetovej stránke Suunto Movescount.

Vždy, ked navigujete po trase alebo k POI, presnost GPS sa vždy automaticky nastaví na možnost (Najlepšia).

POZNÁMKA:

Pri prvom tréningu alebo navigácii s GPS pred zaciatkom pockajte, kým hodinky zistia polohu GPS. Môže to trvat 30 sekúnd a viac, podla podmienok.