Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Starostlivost a podpora - Batéria

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

Batéria

Batéria

Trvanie jedného nabitia závisí od toho, ako používate hodinky a v akých podmienkach. Výdrž na jedno nabitie je nižšia napríklad pri nízkych teplotách. Vo všeobecnosti platí, že po urcitom case sa kapacita nabíjacích batérií znižuje.

POZNÁMKA:

V prípade abnormálneho zníženia kapacity z dôvodu chybnej batérie spolocnost Suunto poskytuje záruku na výmenu batérie pocas jedného roku alebo max. 300 nabíjacích cyklov, podla toho, co nastane skôr.

Ak je úroven nabitia batérie menšia ako 10 %, na hodinkách sa zobrazí ikona nízkeho nabitia batérie. Ked sa úroven nabitia batérie velmi zníži, hodinky prejdú do režimu nízkeho výkonu a zobrazia ikonu nabíjania.

Kritická úroven nabitia batérie hodiniek Spartan Trainer

Hodinky nabite dodaným káblom USB. Ked sa úroven nabitia batérie dostatocne zvýši, hodinky sa prebudia z režimu nízkeho výkonu.

VAROVANIE:

Hodinky nabíjajte výlucne pomocou adaptérov USB, ktoré splnajú požiadavky normy IEC 60950-1 pre obmedzené napájacie zdroje. Pri použití adaptérov, ktoré nesplnajú požiadavky tejto normy, môže dôjst k poškodeniu hodiniek alebo požiaru.