Сдвояване на сензор за сърдечен ритъм

Suunto Traverse Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Сдвояване на сензор за сърдечен ритъм

Сдвояване на сензор за сърдечен ритъм

Процедурите за сдвояване могат да се различават в зависимост от сензора за сърдечен ритъм (СР). Моля, вижте потребителското ръководство на устройството, което сдвоявате с вашия Product name, преди да продължите.

За сдвояване на сензор за сърдечен ритъм:

  1. Активиране на сензор за сърдечен ритъм.
  2. Задръжте бутона NEXT натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  3. Превъртете до CONNECTIVITY (СВЪРЗАНОСТ) с бутона LIGHT и изберете с бутона NEXT.
  4. Натсинете бутона NEXT отново, за да влезете в Pair (Сдвояване).
  5. Превъртете до HR belt (Колан за СР) с бутона LIGHT и натиснете бутон NEXT.
  6. Дръжте вашия Product name близо до устройството, с което го сдвоявате, и изчакайте Product name да ви уведоми, че сдвояването е било успешно.