Obvestila
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Uporabniški priročnik - 2.0

Obvestila

Če ste uro Suunto Traverse seznanili z aplikacijo Suunto Movescount App (glejte Mobilna aplikacija Movescount), lahko v uro prejemate obvestila o klicih in sporočilih ter potisna obvestila.

notifications Traverse

Navodila za prejemanje obvestil v uro:

  1. Pridržite tipko NEXT, da odprete meni z možnostmi.
  2. Pritisnite tipko LIGHT, da se pomaknete na možnost CONNECTIVITY (POVEZLJIVOST), in pritisnite tipko NEXT.
  3. Pritisnite tipko LIGHT, da se pomaknete na možnost Notifications (Obvestila).
  4. Vklopite/izklopite možnost s tipko LIGHT.
  5. Zapustite meni, tako da pridržite tipko NEXT.

Če so obvestila vklopljena, bo ura Suunto Traverse sprožila opozorilo (glejte Toni in vibriranje) in v spodnji vrstici zaslona z uro prikazala ikono obvestila ob vsakem novem dogodku.

Obvestila si v uri ogledate tako:

  1. Pritisnite tipko START za vstop v začetni meni.
  2. Pomaknite se na možnost Notifications off (Izklop obvestil) s tipko START in pritisnite tipko NEXT.
  3. Med obvestili se pomikajte s tipkama START in LIGHT.

Navedenih je lahko do 10 obvestil. Obvestila ostanejo v uri, dokler jih ne izbrišete iz svoje mobilne naprave. Vendar pa so obvestila, ki so starejša kot en dan, v uri skrita.