ตัวชี้วัดสภาพอากาศ
Find a dealer/service center

Suunto Traverse คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

ตัวชี้วัดสภาพอากาศ

ตัวชี้วัดสภาพอากาศ

นอกจากนี้ กราฟบารอมิเตอร์ (ดู การใช้โปรไฟล์บารอมิเตอร์) Suunto Traverse มีตัวบ่งชี้สภาพอากาศสองแบบ คือแนวโน้มสภาพอากาศและการเตือนภัยพายุ

ตัวชี้วัดสภาพอากาศจะแสดงเป็นมุมมองการแสดงเวลา เพื่อให้คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้อย่างรวดเร็ว

time weather trend

ตัวชี้วัดสภาพอากาศจะประกอบด้วยเส้นสองเส้นเป็นรูปลูกศร แต่ละเส้นจะแทนช่วงเวลาสามชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงในความกดดันบรรยากาศมากกว่า 2 hPa (0.59 inHg) นานกว่าสามชั่วโมงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางของลูกศร ตัวอย่าง เช่น

weather trend droppingความดันลดลงอย่างหนักในช่วงหกชั่วโมงที่ผ่านมา
weather trend steady risingความดันทรงตัวคงที่ แต่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสามชั่วโมงที่ผ่านมา
weather trend rising droppingความดันเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ลดลงมากในช่วงสามชั่วโมงที่ผ่านมา

เตือนภัยพายุ

การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของความกดดันของบรรยากาศจะหมายถึงพายุกำลังจะมาและคุณควรหาสถานที่หลบ เมื่อเปิดใช้งานการเตือนภัยพายุ Suunto Traverse จะส่งเสียงเตือนและกะพริบสัญลักษณ์พายุเมื่อความดันลดลง 4 hPa (0.12 inHg) หรือมากกว่าในช่วงระยะเวลา 3 ชั่วโมง

การเตือนภัยพายุจะปิดไว้ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปิดได้ในเมนูตัวเลือกในส่วน GENERAL (ALTI-BARO) » แจ้งเตือนพายุ (การเตือนภัยพายุ)

หมายเหตุ:

การเตือนภัยพายุจะไม่ทำงานหากคุณเปิดใช้งาน โปรไฟล์มิเตอร์วัดความสูงอยู่

เมื่อเสียงสัญญาณเตือนพายุดังขึ้น ให้กดปุ่มใดๆ เพื่อปิดเสียง หากไม่มีกดปุ่มใดเลย สัญญาณจะดังซ้ำอีกครั้งหลังจากห้านาที สัญลักษณ์พายุยังคงอยู่บนจอแสดงผล จนกว่าสภาพอากาศจะเสถียร (ความดันลดลงช้าๆ)

รอบพิเศษ (เรียกว่า 'เตือนภัยพายุ') จะสร้างขึ้นเมื่อมีการเตือนภัยพายุขณะบันทึกกิจกรรม