เริ่มต้น

Suunto Traverse Alpha คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

เริ่มต้น

เริ่มต้น

การใช้ปุ่ม

Suunto Traverse Alpha มีปุ่มที่ใช้เข้าถึงคุณสมบัติต่างๆ ได้ห้าปุ่ม

buttons Traverse

STARTคือ

 • กดเพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
 • กดเพื่อหยุดชั่วคราวหรือเปิดบันทึกหรือตัวจับเวลาต่อ
 • กดเพื่อเพิ่มค่าหรือเลื่อนขึ้นในเมนู
 • กดปุ่มค้างเพื่อเริ่มบันทึกหรือเข้าถึงรายการโหมดที่ใช้ได้
 • กดปุ่มค้างเพื่อหยุดและจัดเก็บการบันทึก

NEXT:

 • กดเพื่อเปลี่ยนการแสดงผล
 • กดเพื่อเข้าสู่/ยอมรับการตั้งค่า
 • กดปุ่มค้างเพื่อเข้าถึง/ออกจากเมนูตัวเลือก

LIGHT:

 • กดเพื่อเปิดใช้งานไฟพื้นหลัง
 • กดเพื่อลดค่าหรือเลื่อนลงในเมนู
 • กดปุ่มค้างเปิดไฟฉาย
 • กดเพื่อปิดไฟฉาย

BACK LAP:

 • เลือกเพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า
 • กดเพื่อเพิ่มรอบในขณะบันทึก
 • กดปุ่มค้างเพื่อล็อก/ปลดล็อกปุ่ม

VIEW:

 • กดเพื่อเข้าถึงมุมมองการแสดงผลเพิ่มเติม
 • กดปุ่มค้างเพื่อบันทึก POI
เคล็ดลับ:

เมื่อเปลี่ยนค่า คุณสามารถเพิ่มความเร็วโดยกด START (เริ่มต้น) หรือ LIGHT (แสงไฟ) ค้างไว้จนกระทั่งค่าเริ่มเลื่อนเร็วขึ้น