ตัวจับเวลานับถอยหลัง

Suunto Traverse Alpha คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

ตัวจับเวลานับถอยหลัง

ตัวจับเวลานับถอยหลัง

คุณสามารถตั้งค่าตัวนับถอยหลังเพื่อจับเวลานับถอยหลังจากเวลาที่ตั้งไว้เป็นศูนย์ คุณสามารถแสดง/ซ่อนจากเมนูเริ่มต้น ภายใต้ DISPLAYS (การแสดงผล) » นับถอยหลัง (นับถอยหลัง)

เมื่อเปิดใช้งาน จะเข้าถึงตัวจับเวลานับถอยหลังได้โดยกด NEXT จนกระทั่งตัวจับเวลาปรากฏ

countdown timer Traverse

ค่าเริ่มต้นในการนับถอยหลังคือห้านาที คุณสามารถปรับเวลานี้ได้ ด้วยการกด VIEW.

เคล็ดลับ:

คุณสามารถหยุดชั่วขณะ/ทำต่อตัวนับถอยหลัง ด้วยการกด START

หมายเหตุ:

ตัวจับเวลานับถอยหลังจะใช้ไม่ได้ขณะมีการบันทึกกิจกรรม