Използване на режим "Алти и баро"
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Използване на режим "Алти и баро"

Използване на режим "Алти и баро"

В режим ALTI & BARO (АЛТИ И БАРО) можете да виждате текущата надморска височина или барометрично налягане. Той предлага три режима: Automatic (Автоматичен), Barometer (Барометър) и Altimeter (Алтиметър). За информация относно настройването на профили вижте Задаване на профили.

Можете да отваряте различни изгледи в зависимост от това кой профил е активиран, когато сте в режим ALTI & BARO (АЛТИ И БАРО).

Изгледите с часове на изгрев и залез са налични, когато GPS е активиран. Ако GPS не е активиран, часовете за изгрев и залез се основават на последно записаните данни от GPS.