การใช้โปรไฟล์ Automatic (อัตโนมัติ)
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การใช้โปรไฟล์ Automatic (อัตโนมัติ)

โปรไฟล์ Automatic (อัตโนมัติ) จะสลับระหว่างโปรไฟล์ Altimeter (มาตรวัดความสูง) และ Barometer (มาตรวัดความกดอากาศ) ตามการเคลื่อนไหวของคุณ ขณะที่โปรไฟล์ Automatic (อัตโนมัติ) ทำงาน อุปกรณ์จะสลับระหว่างการแปลค่าการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของความสูงหรือสภาพอากาศ

automatic

ไม่สามารถตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและความสูงของพื้นที่ได้พร้อมกัน เนื่องจากจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศแวดล้อม Suunto Ambit2 จะตรวจสอบการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง และสลับเป็นการตรวจวัดความสูงของพื้นที่ในกรณีที่จำเป็น หากความสูงของพื้นที่ปรากฏขึ้น แสดงว่ามีการอัพเดตที่ระยะหน่วงสูงสุด 10 นาที

หากคุณอยู่ในพื้นที่ความสูงคงที่ (น้อยกว่า 5 เมตรสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งในช่วงเวลา 12 นาที) Suunto Ambit2 จะตีความการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศทั้งหมดเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ช่วงการตรวจวัดคือ 10 วินาที ค่าความสูงจะยังคงค้างอยู่ และหากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่าความกดอากาศระดับน้ำทะเล

หากคุณเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง (มากกว่า 5 เมตรสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งในช่วงเวลา 3 นาที) Suunto Ambit2 จะตีความการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศทั้งหมดเป็นการเคลื่อนที่ในช่วงความสูงของพื้นที่

คุณสามารถเข้าไปที่มุมมองโปรไฟล์ Altimeter (มาตรวัดความสูง) หรือ Barometer (มาตรวัดความกดอากาศ) โดยใช้ปุ่ม View (ดู) ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ที่ใช้งาน)

หมายเหตุ:

ขณะใช้โปรไฟล์ Automatic (อัตโนมัติ) ไอคอนมาตรวัดความกดอากาศและมาตรวัดความสูงจะไม่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผล