Αντικατάσταση μπαταρίας ζώνης καρδιακών παλμών
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 R Οδηγίες χρήσης - 2.0

Table of Content

Αντικατάσταση μπαταρίας ζώνης καρδιακών παλμών

Αντικατάσταση μπαταρίας ζώνης καρδιακών παλμών

Αντικαταστήστε την μπαταρία, όπως φαίνεται εδώ:

replace comfort belt battery