Nácvik plávania
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Používateľská príručka - 2.0

Nácvik plávania

Nácvik plávania

Nácvik plávania môžete uskutočniť kedykoľvek v priebehu plávania. Ak nacvičujete neštandardný plavecký štýl (napríklad používate iba nohy), môžete podľa potreby dodatočne nastaviť vzdialenosť nácviku manuálnym vložením dĺžky bazéna.

POZNÁMKA:

Nepridávajte vzdialenosť nácviku, až kým svoj nácvik neskončíte.

Postup nácviku:

  1. V priebehu zaznamenávania plávania v bazéne podržte stlačené tlačidlo Next pre otvorenie menu možností.
  2. Stlačením Next otvorte Plávanie.
  3. Stlačením Next vyberte Nácvik a zahájte nácvik plávania.
  4. Po dokončení nácviku stlačte View a podľa potreby upravte celkovú vzdialenosť.

adding swimming drill

Pre ukončenie nácviku otvorte v menu možností Plávanie a vyberte Ukončiť nácvik.

TIP:

Nácvik môžete prerušiť stlačením Start Stop.