Uporaba tipk
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Priročnik za uporabo - 2.0

Uporaba tipk

Uporaba tipk

Ura Suunto Ambit2 S ima pet tipk, ki vam omogočajo dostop do vseh funkcij.

buttons Ambit2

Start Stop:

 • odpiranje začetnega menija;
 • prekinitev ali nadaljevanje vadbe oziroma uporabe časovnika;
 • pridržite, da ustavite in shranite vadbo;
 • povečevanje vrednosti ali premik navzgor v nastavitvah.

Next:

 • preklapljanje med zasloni;
 • pridržite, da odprete ali zaprete meni z možnostmi;
 • pridržite, da odprete ali zaprete meni z možnostmi v športnih načinih;
 • sprejemanje nastavitev.

Light Lock:

 • vklop osvetlitve;
 • pridržite, da zaklenete ali odklenete tipke;
 • zmanjšanje vrednosti ali premik navzdol v nastavitvah.

View:

 • preklapljanje med prikazi v načinu Time (Ura) in med vadbo;
 • pridržite za preklop med svetlim in temnim zaslonom
 • pridržite za dostop do kontekstno občutljivih bližnjic (glejte spodaj)

Back Lap:

 • vrnitev na prejšnji korak;
 • dodajanje kroga med vadbo.
NASVET:

Pri spreminjanju vrednosti lahko povečate hitrost tako, da pridržite tipko Start Stop ali Light Lock, dokler se vrednosti ne začnejo hitreje pomikati.

Določanje bližnjic

Če v načinu Time (Ura) pridržite tipko View, skladno s privzeto nastavitvijo preklapljate med svetlim in temnim zaslonom. Funkcijo tega gumba lahko spremenite in ji dodelite katero drugo možnost iz menija.

Bližnjico določite tako:

 1. Pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
 2. V meniju se premaknite do elementa, za katerega želite ustvariti bližnjico.
 3. Pridržite tipko View, da ustvarite bližnjico.
OPOMBA:

Bližnjic ni mogoče ustvariti za vse elemente menija, na primer za posamezne dnevnike.

Če tipko View pridržite v drugih načinih delovanja, s tem dostopate do vnaprej določenih bližnjic. Če je na primer vklopljen kompas, lahko do njegovih nastavitev dostopate tako, da pridržite tipko View.