การตั้งค่ามุมเอียงของแนวแม่เหล็ก
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การตั้งค่ามุมเอียงของแนวแม่เหล็ก

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการอ่านเข็มทิศที่ถูกต้อง โปรดกำหนดค่ามุมเอียงของแนวแม่เหล็กที่ถูกต้อง

แผนที่กระดาษชี้ไปที่ทิศเหนือจริง อย่างไรก็ตาม เข็มทิศจะชี้ไปที่ทิศเหนือแม่เหล็กซึ่งเป็นบริเวณเหนือพื้นผิวโลกที่อยู่ภายใต้แรงดึงดูดของสนามแม่เหล็กของโลก
 เนื่องจากทิศเหนือแม่เหล็กและทิศเหนือที่แท้จริงไม่ได้เป็นสถานที่เดียวกัน โปรดตั้งค่ามุมเอียงของแนวแม่เหล็กบนเข็มทิศของคุณ มุมในระหว่างทิศเหนือแม่เหล็กและทิศเหนือจริงคือมุมเอียงของแนวแม่เหล็ก

ค่ามุมเอียงของแนวแม่เหล็กจะปรากฏในแผนที่เกือบทุกชนิด ตำแหน่งของทิศเหนือแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกปี โปรดดูค่ามุมเอียงที่เป็นปัจจุบันและแม่นยำที่สุดได้จากอินเทอร์เน็ต (เช่น www.magnetic-declination.com)

อย่างไรก็ตาม แผนที่สำหรับการเดินเท้าโดยใช้แผนที่และเข็มทิศ (orienteering) เป็นการวาดจากความสัมพันธ์ของทิศเหนือแม่เหล็ก ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณใช้แผนที่สำหรับการเดินเท้าโดยใช้แผนที่และเข็มทิศ คุณต้องหมุนมุมเอียงของแนวแม่เหล็กที่ถูกต้องด้วยการตั้งค่ามุมเอียงไปที่ 0 องศา

เพื่อตั้งค่ามุมเอียงของแนวแม่เหล็ก:

  1. กดปุ่ม Next ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
  2. กดปุ่ม Next เพื่อเข้าไปใน general
  3. เลื่อนไปที่ Compass ด้วยปุ่ม Light Lock และเลือกด้วยปุ่ม Next
  4. เลื่อนไปที่ Declination ด้วยปุ่ม Light Lock และเลือกด้วยปุ่ม Next
  5. ปิดมุมเอียงของแนวแม่เหล็กด้วยการเลือก หรือเลือก W (ตะวันตก) หรือ E (ตะวันออก)
  6. ตั้งค่ามุมเอียงของแนวแม่เหล็กด้วยปุ่มStart Stop หรือ Light Lock
  7. กดปุ่ม Next เพื่อยอมรับการตั้งค่า

setting declination Ambit2

เคล็ดลับ:

คุณสามารถเข้าไปที่การตั้งค่าได้โดยกดปุ่ม View ค้างไว้ในโหมด Compass