Зареждане на батерията
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Peak Потребителско ръководство - 2.4

Table of Content

Зареждане на батерията

Животът на батерията след еднократно зареждане зависи от това, как се използва Product name и при какви условия. Ниските температури например намаляват трайността на еднократния заряд. Като цяло, капацитетът на презаредимите батерии намалява с времето.

бележка:

В случай на анормален спад на капацитета поради дефектна батерия, гаранцията на Suunto покрива смяната на батерията в рамките на една година или за максимум 300 зареждания - което настъпи първо.

Иконата за батерия посочва нивото на заряд на батерията. Когато нивото на заряд на батерията е под 10%, иконата за батерия мига в продължение на 30 секунди. Когато нивото на заряд на батерията е под 2%, иконата за батерия мига постоянно.

charge level indicator

Зареждайте батерията, като я свързвате към компютъра си с предоставения USB кабел или пък с USB-съвместимото зарядно. Пълното зареждане на празна батерия отнема приблизително 2-3 часа.

подшушвам:

Отидете в Movescount, за да промените настройките за установяване на GPS координати на своите спортни режими, за да пестите живота на батерията. За повече информация вижте Точност на GPS и пестене на енергия.