อัพเดตเฟิร์มแวร์
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Peak คู่มือการใช้งาน - 2.4

Table of Content

อัพเดตเฟิร์มแวร์

คุณสามารถอัพเดตซอฟต์แวร์ของ Suunto Ambit3 Peak ได้ใน Movescount เมื่อคุณอัพเดตซอฟต์แวร์ ปูมบันทึกทั้งหมดที่บันทึกไว้จะย้ายไปที่ Movescount โดยอัตโนมัติและลบออกจากนาฬิกา

เพื่ออัพเดตซอฟต์แวร์ของ Suunto Ambit3 Peak ของคุณ:

  1. ติดตั้ง Moveslink หากคุณยังไม่ได้ทำการติดตั้ง
  2. เชื่อมต่อ Suunto Ambit3 Peak ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
  3. หากมีการอัพเดต นาฬิกาของคุณจะทำการอัพเดตโดยอัตโนมัติ รอจนกระทั่งการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ก่อนจะถอดสายเคเบิล USB