Abiso ng patent
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Sport Gabay ng Gumagamit - 2.4

Abiso ng patent

Abiso ng patent

Ang produktong ito ay protektado ng mga nakabinbing aplikasyon sa patent at ng kanilang mga kaukulang pambansang karapatan: EP 11008080, mga disenyong EU 001332985-0001 o 001332985-0002, US 13/833,755, US 61/649,617, US 61/649,632 (HR belt: US 13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US 13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281). Naisumite na ang mga karagdagang aplikasyon sa patent.