Автопауза
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical Потребителско ръководство - 1.1

Table of Content

Автопауза

Autopause (Автопауза) прекъсва записването на тренировката ви, когато скоростта ви е по-ниска от 2 км/ч. Когато скоростта ви се увеличи до повече от 3 км/ч, записването ще продължи автоматично.

Можете да включвате или изключвате Autopause (Автопауза) за всеки спортен режим в Movescount от разширените настройки за спортен режим.

Можете да включвате или изключвате Autopause (Автопауза) по време на тренировка без никакъв ефект върху вашите настройки в Movescount.

За да включите/изключите Autopause (Автопауза) по време на тренировка:

  1. Докато сте в спортен режим, задръжте бутона Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
  2. Превъртете до Activate (Активиране) с бутона Light Lock и го изберете с бутона Next.
  3. Превъртете до Autopause (Автопауза) с бутона Start Stop и я изберете с бутона Next.
  4. Превключете на включено/изключено с бутона Start Stop или Light Lock.
  5. Задръжте бутона Next натиснат за изход.