Икони
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical Потребителско ръководство - 1.1

Table of Content

Икони

icons and segments Ambit3

В Product nameса показани следните икони:

icon alarm Ambit3аларма
icon battery Ambit3батерия
icon bluetooth Ambit3Bluetooth дейност
icon lock Ambit3заключване на бутоните
icon button-press Ambit3индикатори за натискане на бутоните
icon chrono Ambit3хронограф
icon displays Ambit3текущ дисплей
icon down-decrease Ambit3надолу/намаляване
icon signal Ambit3сила на GPS сигнала
icon hr Ambit3сърдечен ритъм
icon incomingcall Ambit3входящо повикване
icon intervaltimer Ambit3таймер с интервали
icon message Ambit3съобщение/известие
icon missedcall Ambit3пропуснато повикване
icon next-confirm Ambit3напред/потвърждаване
icon pair Ambit3сдвояване
icon settings Ambit3настройки
icon sportmode Ambit3спортен режим
icon up-increase Ambit3нагоре/увеличаване

Икони на POI

В Product name са налични следните икони на POI:

icon begin Ambit3начало
icon building Ambit3сграда/дом
icon camp Ambit3лагер/къмпинг
icon car Ambit3кола/паркинг
icon cave Ambit3пещера
icon crossroad Ambit3кръстовище
icon end Ambit3край
icon food Ambit3храна/ресторант/кафе
icon forest Ambit3гора
icon geo Ambit3геокеш
icon hotel Ambit3хижа/хостел/хотел
icon meadow Ambit3поляна
icon mountain Ambit3планина/хълм/долина/скала
icon road Ambit3път/пътека
icon rock Ambit3скала
icon sight Ambit3забележителност
icon water Ambit3вода/река/езеро/бряг
icon waypoint Ambit3маркер