Oznámenie o patentoch
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical Používateľská príručka - 1.0

Oznámenie o patentoch

Oznámenie o patentoch

Tento výrobok je chránený patentovými prihláškami čakajúcimi na schválenie a príslušnými vnútroštátnymi právami: US 13/827,418, US 13/691,876, US 13/833,755, US 13/744,493, US 14/331,268, US 7,271,774, US 12/990,005, US 14/110,172, US 7,330,752, WO2015036651, US 14/195,670, US 13/794,468, US 14/839,928, US 14/882,487.

Boli podané aj ďalšie patentové prihlášky.