แทร็กเส้นทางย้อนกลับ
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical คู่มือการใช้งาน - 1.0

Table of Content

แทร็กเส้นทางย้อนกลับ

แทร็กเส้นทางย้อนกลับ

ด้วยคำสั่งแทร็กเส้นทางย้อนกลับ คุณจะสามารถย้อนรอยกลับไปยังจุดต่าง ๆ ของการออกกำลังกายได้ Suunto Ambit3 Vertical สร้างจุดอ้างอิงชั่วคราวเพื่อนำคุณกลับไปยังจุดเริ่มต้น

ในการติดตามเส้นทางย้อนกลับระหว่างออกกำลังกาย:

  1. ขณะที่คุณกำลังอยู่ในโหมดกีฬาที่ใช้ GPS ให้กดปุ่ม Next ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
  2. กด Next เพื่อเลือก NAVIGATION (การนำทาง)
  3. เลื่อนไปที่ Track back (แทร็กเส้นทางย้อนกลับ) โดย Start Stop และเลือกด้วย Next

ในตอนนี้คุณสามารถเริ่มต้นการนำทางย้อนกลับเส้นทางของคุณในทางเดียวกันระหว่างการนำทางเส้นทาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของการนำทางตามเส้นทาง ดูที่ การนำทางตามเส้นทาง

และคุณยังสามารถใช้การติดตามย้อนหลังจากสมุดรายการบันทึกที่มีการออกกำลังกายที่มีข้อมูล GPS ได้อีกด้วย ทำตามขั้นตอนเดิมเหมือนเมื่อตอนนำทางตามเส้นทาง เลื่อนไปที่ สมุดบันทึก (สมุดบันทึก) แทน เส้นทาง (เส้นทาง) และเลือกบันทึกเพื่อทำการนำทาง